wiki:WikiStart
Last modified 14 years ago Last modified on 11/03/07 10:34:17

Bij VoxForge wordt ook gewerkt aan open source spraakherkenning voor het Nederlands.

Waarom spraakherkenning voor het Nederlands?

Spraakherkenning is een ontzettend nuttig stuk gereedschap voor personen voor wie het gebruik van een muis en toetsenbord problematisch zijn of voor situaties waarin toetsenbord en muis onpraktisch zijn. Er bestaat weliswaar software voor spraakherkenning, maar niet iedereen is geholpen met het huidige aanbod. Bestaande software voor spraakherkenning is meestal niet in iedere taal/dialect beschikbaar. Bovendien zijn deze pakketten vaak prijzig, werken ze alleen prettig op een zeer recente computer en de samenwerking met andere software is soms slecht.

Waarom open source?

Een belangrijk deel van de ontwikkeling van spraakherkenning is zeer arbeidsintensief. Met name kan dan gedacht worden aan het verzamelen van spraak met de overeenkomende tekst waarmee bestaande software kan worden getraind. In de open source-gedachte staan samenwerking, voortbouwen op bestaand werk en het bundelen van krachten centraal. De open source-aanpak leent zich daardoor perfect voor de ontwikkeling van spraakherkenning. Iedere bijdrage, hoe klein ook, komt binnen dit concept tot zijn recht.

Kan ik helpen?

Dat kan zeker! De Nederlandse tak van VoxForge staat nog in de kinderschoenen, maar bijdragen voor de Nederlandse tak zijn al welkom. Met behulp van een computer en een microfoon is het mogelijk om een of meerdere van de daarvoor gemaakte auteursrechtvrije Nederlandse teksten op te nemen en de resultaten op te sturen naar VoxForge. Hoe valt te lezen in de engelstalige instructies op http://www.voxforge.org/home/other (nederlandstalige instructies zijn nog in de maak).